Odd Kåre Wiik, avdelingsleiar for drift og anlegg i Ulstein kommune, kan orientere om at Holsekerdalen er stengt i kryss Støylesvingen og ved avkøyrsla til Holsekervegen (nedanfrå). Grunnen er arbeid med fuger.

Arbeidet blir gjennomført utan stopp. Wiik ventar at vegen blir open for trafikk frå i morgon tidleg.

Omkøyring er skilta via Holsekervegen.