Berre éin kommune har vorte overkøyrd på vindkraft