Ordførarane om 2020: – Vi skal halde fram det gode arbeidet

foto