foto
Trekkspel i Haddal: Dagens foto er frå tidleg 1930-tal, truleg 1932og viser ein gjeng ungdomar som ein søndag ettermiddag har kome saman for å underhalde seg sjølve etter beste evne. Fotoet er utlånt av Runar Haddal, og både onkelen hans, Arthur Haddal, og Egil Myrene har hjelpt til med å namngje personane på bildet. Vi byrjar framme frå venstre: Liggande i mørk dress: Hans O. Ringstad. Kvinna i profil bak han er Inga Kvammen, mor til blant andre Egil Myrene. Ho var på dette bildet tenestejente på Moldskred. Inga døydde i 1936 då Egil og tvillingsøstra Inga var nyfødde. Faren deira, Leif Myrene, gifta seg oppatt med søstra Marta Kvammen. Deretter følgjer Rakel Røyset (fødd Myrene), Hagny Løset (fødd Haddal), Georg Løset (med hue) og Betty Johansen (fødd Haddal). Kvinna bak Betty er ukjend. Deretter: Henny Haddal (fødd Røyset). Bak frå venstre: Josef Ringstad, Leif Myrene og Johan Røyset (som trakterer trekkspelet). ANNE GRY EILERTSEN

Trekkspel i Haddal