Etterslepet på vegvedlikehald veks i Møre og Romsdal

foto