No har kulturetaten i Hareid sendt inn namna for registrering. Etaten melder at alle namna har vore i bruk sidan før juni 1991.

Dei fem “tettstadene” er:

Risneset industriområde, Engeskaret hyttefelt, Bigset vest - byggefelt, Geilane - byggefelt og Skarbakken – byggefelt.