Pengane blir fordelt som tilskot til kommunane i samsvar med dei nasjonale måla. Kompetanseløftet har som mål å skaffe tilstrekkeleg personell og naudsynt fagkompetanse til dei kommunale omsorgstenestene. Kommunane som får midlar har rapportert om pågåande og planlagd utdanning for sine tilsette. Ulstein kommune får 180 000 kroner. Hareid kommune får 60 000 kroner. Herøy kommune får 305 000 kroner og Sande kommune får 90 000 kroner.