I samband med ei orientering rundt skatterekneskapen for 2014, kom skatteoppkrevjar Jan Driveklepp med spådomar om ein ny inntektssvikt for Herøy kommune i inneverande år, skriv avisa Vestlandsnytt.

Herøypolitikarane har budsjettert med ein skatteinngang på 258,2 millionar kroner i 2015, medan prognosane så langt i år tyder på at skatteinngangen endar på om lag 240 millionar kroner. Ein god del av denne summen får kommunen kompensert.

Dersom prognosane blir rette, står ein overfor ein nette inntektssvikt på rundt 10 millionar kroner.

Men Driveklepp understreka at prognosar for skatteinngangen er usikre så tidleg på året.