Helse Sunnmøre ynskjer å vere meir fleksibel i forhold til pasientar og pårørande. Ny visittid er no frå kl. 14.00-19.00. For føde- og barselseksjonane gjeld særskilte tider.