Fylket - gjennom Energiregion Møre - har sett seg store mål om å bli pilotfylke for miljøvennleg og berekraftig energiproduksjon. Fylket vil derfor støtte etablering av kompetansesentra for havenergi på Runde i Herøy, bio- og solenergi på Tingvoll og vindkraft på Smøla med økonomiske midlar og kompetanse også i driftsfasen. Fylkestinget ber om å få framlagt ei sak om dette. Mindretalet i fylkestinget - Høgre, FrP og to frå Sunnmørslista - ville ikkje binde seg til økonomisk støtte no, men heller ta stilling til dette når fylkestinget har fått framlagt ei eiga sak med utgreiingar.