Det er 11 milliardar tre i Noreg - og dette er det vanlegaste

foto