Krava til søskena kan bli tre gonger så høge

foto