Det er departementa som har meldt avbod grunna sjukdom. Rådmann Hans Jakob Sandanger har ikkje fått nokon ny dato å forhalde seg til. Men kan opplyse om at fylket arbeider med saka.