Arbeidarane er godt å gang med å leggje steinheller utanfor Comfort og ned til Overvåg. Etterpå skal dei leggje stein frå P.F. Waage til Princess. Verner Larsen forklarer at det som skapar mest vanskar med arbeidet med bussterminalen i Ulsteinvik, er at asfaltverket er stengt. Det har vore stengt sidan før jul og skal vere stengt fram til påsketider. Då dei i haust såg at dei ikkje fekk byrja på asfalteringa før det stengte, bestemte dei seg for å vente med å grave opp plassen til få veker før verket opnar att. Og asfalten må på plass før dei legg steinbelegget. Der det alt er lagt asfalt, legg dei no steinheller. Til no har ikkje vinteren forseinka arbeidet. Entreprenørane har eit telt dei kan dra over seg og arbeidet om vêret blir for ille. Det teltet kom opp denne veka medan snøen lava ned. Det som kan forseinke framdrifta er frost, sånn at sanden stivnar til. Kommunen skal på møte med entreprenørane i dag der dei skal få ein nye framdriftsplan for arbeidet. Der vil dei freiste få til ei litt smidigare trafikkavvikling på plassen.