"Reputation in mind" heiter kompetanse- og rådgivingsselskapet til Odd Harald Karlsen. Han tilbyr no høgskulestudium i merkevareleiing til bedrifter og privatpersonar i Ulsteinvik.

Akademisk kurs

Karlsen samarbeidar med Høgskulen i Ålesund om den akademiske biten av kurset. Dei som ynskjer det kan nemleg gå opp til eksamen, noko som vil gi dei 6 studiepoeng. Dei studiepoenga kan gå inn i ei grad frå universitet eller høgskule. Ein urban by med respekt for seg sjølv må ha eit tilbod om høgskuleutdanning, svarar Karlsen lattermildt på spørsmålet om kvifor akkurat Ulsteinvik vart vald som base for kurset. Så legg han til at det var nok ikkje heile grunnen, og forklarar at nærleik til deltakarane er viktig i slike kurs som går på kveldstid. Ulsteinvik vart vald som kursstad på grunn av at Tussa er samarbeidspartnar for å få kurset opp å gå.

Samarbeid med Tussa

Det er kraftleverandøren Tussa som foreløpig har vist størst interesse for kurset, og dei sender heile marknadsavdelinga i tillegg til nokre salssjefar på kurset. Marknadssjef Lise Antonsen Ulstein forklarar at Tussa er veldig opptatt av å skape seg eit positivt renomè. Ho forklarar dette slik: Vi har vore ein stor kraftleverandør i mange år, no satsar vi massivt på kommunikasjon. Dette gir oss eit breitt produktspekter, innan område der det allereie er stor konkurranse. Vi ynskjer difor å knyte produkta tettare saman. Det er lett å tenke at kvart produkt står for seg sjølv, men eigentleg så er alle med på å støtte opp om vår profil. Ulstein trur absolutt at eit slikt kurs er positivt for bedrifta, og ho gler seg til å få drøfte merkevarebygging og -leiing med andre kursdeltakarar.

Skjerpa konkurranse

Karlsen peikar på at no vert konkurransa bedriftene i mellom skjerpa overalt. Det er mange som levarar nesten identiske produkt. Difor blir det viktigare å utvikle og forbetre omdømmet, eller "imaget" sitt, slik at kundane kan skilje konkurrentane frå kvarandre. Han har studert ein del bedrifter på nordvestlandet, og konkluderer med at alle har eit forhold til merkevarebygging, men at kunnskapen er for grunn. Dette er bakgrunnen for at han starta bedrifta "Reputation in mind" for halvanna år sidan. Gjennom føretaket tilbyr han marknadsanalyse og undervisning. Lillian Breivik, marknadskoordinator i Tussa, er oppteken av at medarbeidarane er ambassadørar for selskapet i omverda. Det gjeld både montørane og dei som sit på sentralbordet. Ho trur eit slikt kurs kan vere ei "vitamininnsprøytning" for alle dei tilsette, og at det kan vere med på å bygge eit nettverk i området. Det er spennande å sjå korleis andre arbeider med si merkevare, understrekar ho.

Omdømme er viktig

Ein blir ikkje "konge på haugen" etter dette kurset, men ein kjem godt på veg, meinar Karlsen. Har og dei tilsette i Tussa håper å få til eit slags forum der dei kan utveksle idéar og gjere kvarandre betre. Han peikar på at gode erfaringar med eit merke gir gode assosiasjonar. Kva er det som gjer at ein arbeidstakar vel akkurat den bedrifta når han søkjer jobb? undrar Karlsen. Svaret er truleg at vedkommande har høyrt eller opplevd postive ting om akkurat denne bedrifta. Altså er god merkevareleiing viktig i kampen om dei beste arbeidstakarane. Karlsen har gjennom sine analyser av marknaden funne ut at dei fleste bedrifter konsentrerer seg om å forvalte dei fysiske ressursane bedrifta rår over, sjølv om merkevare tidvis har minst like stor verdi. Det er dette han no ynskjer å endre.

Odd Harald Karlsen frå "Reputation in mind" tilbyr kurs i merkevareleiing i Ulsteinvik.