Omsynet til miljøet og krav om nye fartøy var mellom kriteria då Møre og Romsdal Fylkeskommune opna anbodskonkurransen for ferjesambanda Hareid - Sulesund og Sykkylven - Magerholm i september i år. Fristen for å lever inn tilbod var 12. desember og i dag tok fylkskommunen til å gå gjennom dei innkomne tilboda.

- Det har vore stor interesse rundt denne kontrakta, noko som er veldig gledeleg, seier samferdselssjef Arild Fuglseth i Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding frå fylkeskommunen.

Der heiter det at Møre og Romsdal fylkeskommune no vil gå gjennom tilboda som har kome inn, for å sjå at dei er i samsvar med dei krava som er stilt.

- Opninga av konkurransen er lukka, då dette er ein konkurranse med forhandling. Informasjon om talet på tilbydarar og liknande blir ikkje delt før valet av reiarlag er gjort, melder dei.

Kontraktsperioden er frå 1. januar 2019 til 31. desember 2030 for Hareid-Sulesund og 1. januar 2020 til 31. desember 2030 for Sykkylven-Magerholm.

Forhandlingane med dei aktuelle reiarlaga blir gjennomført i løpet av januar/februar 2017. Etter planen vil kontraktstildelinga skje 1. mars 2017.

Reiarlaget med det mest fordelaktige tilbodet økonomisk ut frå tildelingskriteria; pris og miljø, blir tildelt kontakta, opplyser Møre og Romsdal Fylkeskommune