Dei fem tilbydarane er, i følgje Anlegg.no:

Mesta Drift A/S kr 32 335 355,-

Christie & Opsahl A/S kr 33 536 843,-

Norwegian Contructions Kr. 36 470 210,-

Secora A/S Kr 37 706 273

BMO Entreprenører A/S Kr 37 421 804

Tilboda er utan moms og blir kontrollrekna før ein vedtek kven som får oppdraget. Men som ser: Mesta ligg best an.

Ferjesambandet Årvik – Koparnes skal få større ferjer for å møte trafikkveksten – og då er det også naudsynt å heve standarden på begge ferjekaiene. Arbeidet tek til i januar 2013 og skal ver avslutta i august same år.

Utbygginga gjer at ferjesambandet blir heilt stengt frå slutten av februar til midten av juni. Trafikken vil då køyre fylkesveg 2 mellom Fiskå og Åram, langs Hakallestranda.

Det vil kome nye ruteplanar for sambandet Larsnes – Åram, som vert trafikkert av to ferjer.