Tussa har planar om å erstatte kabel-TV-nettet hos 1500 kundar i Ulstein, Hareid og Herøy med fiber. Energi- og kommunikasjonskonsern syner til at behovet for kapasitet vert større og større, og fiber vil gi nødvendig kapasitet og stabilitet for framtida. Det vil ta om lag tre år å gjennomføre utbygginga.

- Dei fleste kundane som har kabel-TV-nett i dag har 25 eller 50 Mbit internetthastigheit. Med fiber kan vi tilby hastigheiter opp mot 500 Mbit. I tillegg vil Tussa tilby Get si nye TV-plattform til dei som er tilkopla fibernettet, seier adm.dir. i Tussa IKT, Ivar Driveklepp.

Prøvefelt i Varleite

Fyrste felt ut er Varleite i Ulstein med om lag 160 husstandar. Dersom Tussa oppnår nødvendig tal bestillingar i dette feltet vil dei halde fram i resten av felta som i dag har kabel-TV-nett.

- Varleite vert eit prøvefelt og resultatet vil gi oss nyttige innspel til korleis vi bør gjennomføre fiberutbygginga i kabel-TV-områda i Ulstein, Hareid og Herøy, seier Driveklepp.

Salet i Varleite vil bli gjennomført i april og eventuelt vedtak om utbygging vil truleg skje i mai.