Ber kommunen opparbeide fleire parkeringsplassar

foto