Formannskapet meinte at saka var for dårleg utgreidd

foto