Inkludert Ten Sing Norway boltra 425 Ten Sing-ungdomar seg i Hareidshallen frå fredag til søndag ettermiddag. Hareid Ten Sing har stått som arrangørar av treffet, og eit heilt koppel med foreldre og andre frivillige har hjelpt til. Vi har berre hatt det skøy. Ungdomane har vore heilt eksemplariske, slo nokre av foreldra fast søndag kveld. Programleiarar gjennom heile helga var Kristine Angelsen og Pål Andre Grimstad Worren i Hareid Ten Sing. Dei vedgår at pulsen rasa opp då dei skulle på scena for første gong fredag kveld. Men nervane forsvann etter kvart. Alt laurdag kveld hadde dei blitt så rutinerte at dei flørta med publikum. Kortast veg av gjestekora hadde Ulstein Ten Sing. Fredag kveld klemte dei 70 songarane med dirigent Kamilla Grimstad verkeleg til under opningsshowet. Men sjølv om vegen er snerten over eidet, låg også dei på flatseng ved Hareid ungdomsskule. Når det er Vintertreff er det viktig å vere samla. Fredag kveld var forresten alle dei vel 400 Ten Singarane på vel ein times kveldsbesøk rundt om i heimar i Hareid kommune. Ein time før midnatt vart 6-7 tensingarar henta i bil og servert bollar og anna snadder i dei ulike heimane. Seansen vart avslutta med bøn og velsigning før dei vart køyrde tilbake til ungdomsskulen.

Rolling Magazine eit høgdepunkt

Laurdag føremiddag kom det som for av mange tensingarar vart helgas høgdepunkt: Rolling Magazine med Pip Wilson, som av mange blir rekna for å vere ein av Europas dyktigaste forkynnarar. Det koka i Hareidshallen då Wilson gjennom leik, dans og rørsler fekk tensingarane til å take del i forkynninga. Eldrid Gryt, leiar i forkynningskomiteen, er imponert over Wilson. Wilson snakkar til både kropp, sjel og ånd. Sjølv om Jesu namn ikkje var nemnt med eit ord, så er Han med heile tida likevel, slår Gryt fast. Ut over dagen laurdag var det mellom anna fotball- og volleyballturneringar - og drop-in-aktivitetar i Hareidshallen. Dei ulike kora tok seg betalt for tenestene dei ytte, til dømes massasje. Pengane som kom inn gjekk til eit prosjekt for barn i slummen i Kibera, Nairobi. Det kom inn ca. 12000 kroner til prosjektet, og Ytre Gurskøen Ten Sing samla inn mest av alle kora: 2053 kroner. Nåde med Hareid Ten Sing Laurdag kveld var arrangørane sjølve i elden. I månadsvis har Hareid Ten Sing øvd inn musikalen "Go(o)d Enough". Musikalen er skriven av dirigent Signy Karlsen og dei to tensingarane Lill Marte Apelseth og Natasja Røren. Det vart ein musikal som det verkeleg spruta av. Men bak dei tøffe rytmane og komiske scenene kviler alvoret. Musikalen handlar om å vere god nok, om tilgjeving og nåde. Siste songen i musikalen var "He still loves me". Om alt anna går på tverke, så er Guds kjærleik der. Hareid Ten Sing stilte med mange solistar. Eitt av høgdepunkta kom då Pål Andre Grimstad Worren greip mikrofonen og song "Trang fødsel"-låten "Kursiv". Då drønna det i salen. Kristin Liavåg leverte flott tverrfløytespel til, og det dyktige bandet til Hareid Ten Sing gav jernet. Regnet hølja ned heile laurdag, og i staden for å starte fakkeltoget på Hareid molo gjekk stroda med fakkelberande tensingarar direkte frå ungdomsskulen til gudsteneste i kyrkja. Deretter barst det tilbake til nattkafe i aulaen.

600 på gudsteneste i Hareidshallen

Gudsteneste i Hareidshallen er ikkje kvardagskost, og søndag føremiddag hadde ein god del bygdefolk møtt fram for å vere med på den spesielle hendinga. Om lag 600 personar sat samla då kapellan Mikal Møgster opna gudstenesta. Nattverden vart delt ut tre ulike stader i hallen. Blant kora som var med på avslutningsshowet søndag var "Surprising", eit kor med songarar som tidlegare har sunge i Hareid Ten Sing. Også dette koret vart dirigert av Signy Karlsen, som blir lønna gjennom innsamla midlar i Hareid kyrkjelyd. "Surprising" viste seg å vere ei vellykka overrasking, og koret, som rett og slett vart starta for å opptre på Vintertreffet, bør ikkje kvile strupane lenge. Det gav meirsmak å høyre på dei.

Ungdomsting

I løpet av Vintertreffet vart det også halde Ungdomsting. Christfred Kaul, rådgjevar ved bispekontoret i Møre, opplyser at dei 25 delegatane drøfta ungdomsspørsmål i Den norske kyrkja, der konfirmantundervisninga er hovudsatsinga. Ungdomstinget ønskjer at alle konfirmantar i Møre og Romsdal skal få vere med på ein konfirmantleir. Tinget håper også at både kyrkja og ulike kristne organisasjonar skal satse sterkare på å utdanne leiarar. Neste års Vintertreff blir i Sykkylven.

To jenter frå Ten Sing Norway fekk stemninga opp i salen.
Det kokte til tider i salen når Ten Sing-kora med band var i sving på scena.
Natasja Røren og Lill Marte Apelseth (t.h.) har skrive musikalen til Hareid Ten Sing saman med dirigent Signy Karlsen. Etter framføringa var dei strålande glade.
Kristine Angelsen og Pål Andre Grimstad Worren var programleiarar gjennom heile Vintertreff-samlinga.
Surprising er namnet på koret som vart stifta spesielt for Vintertreffet. Med i koret er tidlegare songarar frå Hareid Ten Sing.
Laurdag var det ulike aktivitetar i Hareidshallen der inntekta gjekk til eit barneprosjekt i Kenya. Ulstein Ten Sing reklamerte "Relaxi-krok og søte jenter som masserer". Kristine Brathaug, Kristine Hanstad, Therese Skeide og Marita Skoge hadde fått inn 850 kroner då Vikebladet Vestposten var innom.
Også Hareid Ten Sing tilbaud massasje til inntekt for barneprosjektet i Kenya. Kristin Zahretdine, Fredrik G. Hareide, Aurora Midtflø, Maren S. Holstad, Tord G. Grimstad og Andrea Nedrelid.
Om lag 600 personar var samla under gudstenesta i Hareidshallen søndag føremiddag.