Ein observant tilskodar har sendt avisa bilete frå hendinga - som fann stad rundt klokka 10 i formiddag. Avstanden var for stor til at fotografen kunne sjå namnet på båten. vikebladet.no prøver å kome tilbake med meir.