Fire entreprenørar (samt to røyrentreprenørar) fekk utlevert tilbodsgrunnlaget, men det kom berre inn to tilbod. Geir Øye leverte det klart billegaste tilbodet, så han fekk kontrakten.