Dei fire første månadene i år var kinobesøket ved Sjøborg kino 28 prosent høgre enn det var for same periode i 2013. Der var 9200 besøkjande.

Biblioteket i Ulstein har også hatt ein aktiv vår, med mykje besøk og mange tilbod til brukarane, står det i tertialrapporten til Ulstein kommune.