I følgje ferske tal frå SSB såg 2142 nye bedrifter dagens lys i Møre og Romsdal i fjor. Det er ei auke på 11 prosent.

- Det er positivt å sjå at det er vekst i nyetableringar. Tala bekreftar inntrykka vi har hatt av at mange ser nye muligheiter.  Vi vonar at denne trenden held fram, seier Bergljot Landstad, regional- og næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune.

På Sunnmøre vart det etablert 1173 bedrifter, ei auke på 98 frå året før. Det er særleg Ulstein, Herøy, Hareid, Volda, Vanylven og Giske som utmerka seg. Romsdal toppa så vidt fjoråret med 454 nye etableringar, med størst auke i Molde, Rauma og Vestnes. Nordmøre fekk 515 nye bedrifter og stod aleine for litt over halvparten av veksten. Her hadde Kristiansund, Averøy, Aure og Surnadal størst prosentvist auke.

- Det ser ut til at det er vekst i nyetableringar i kommunane som er hardast ramma av fall i oljeprisen og auka arbeidsløyse, kommenterer Landstad.

Auka gründerstøtte

Etableringstakta det siste året har vore merkbar også for hoppid.no-kontora, fylkeskommunens gründerhjelp i samarbeid med Innovasjon Norge og kommunane. Mange har meldt frå om auka etterspurnad etter rettleiing og hoppid.no-midlar.

- For å møte gründerane sine behov, har vi i år auka både etablerarstøtta gjennom hoppid.no-kontora og støtte til tiltak som bygger kompetanse og nettverk for gründerar, seier Landstad.

I tillegg støttar Møre og Romsdal fylkeskommune aktivt opp om utvikling- og innovasjonsmiljøa i næringshagar, inkubatorar og kunnskapsparkar for å gi god rettleiing til dei som ønskjer å etablere bedrift.

Flest på bygg og anlegg

I fylket vart det etablert flest bedrifter innan bygg og anlegg og detaljhandel, men det er kunstnarleg verksemd, tenester knytt til it-teknologi, og verksemder innan tekniske konsulenttenester, reisearrangørtenester som har hatt størst prosentvis auke.

Mange nyetableringar lokalt

I Ulstein kommune var det 77 nyetableringar i 2015. Til samanlikning var det 53 året før. Men i 2013 var der heile 83 nyetableringar.

I Hareid kommune var det 38 nyetableringar i 2015, mot 26 begge åra før.

I Herøy kommune var det 76 nyetableringar i 2015. I 2014 var det 68, og i 2014 55.

I Sande kommune var det i 2015 18 nyetableringar. I 2014 var det 21 og året før 14.