Men det viste seg heldigvis at ulykka ikkje fekk stort omfang. Ein bil hadde køyrt utfor vegen - utan personskadar og med berre mindre skadar på bilen.