Legg opp til massevaksinering i Hareidhallen

foto