– Det har vore både oppturar og nedturar denne hausten

foto