Salet av utstyr til heimeskule, heimekontor og dataspel har auka mykje: – Forståeleg

foto