– I denne saka er det ikkje snakk om berre éin traume