foto
Marianne Wright har byrja i ei prosjektstilling som miljørettleiar ved Hareid ungdomsskule. Ho fortel at ho har blitt godt mottatt både av skuleleiinga, lærarane og elevane. Foto ANNE GRY EILERTSEN Foto: Anne Gry Eilertsen

– Det er viktig at elevane trivst på skule