foto
25 x 60 cm krigshistorie: Denne enkle trefjøla løyner ei historie om kampen for fridom og om prisen som måtte betalast.

25 x 60 cm krigshistorie