Edda Media etablerte i si tid to annonsesenter, eit i Vestnes og eit i Tønsberg. Annonsesenteret på Vestnes har produsert annonsar for mellom anna Vikebladet Vestposten. Men no har konsernet vedteke å leggje ned senteret frå neste sommar.