I samband med etableringa av bussterminal på Nyland bad Ulstein kommunestyre om at parkeringssituasjonen i Ulsteinvik sentrum blir greidd ut. Administrasjonen foreslår å lage ein parkeringsplan som skal leggjast til grunn ved vurdering av parkeringsrelaterte saker innanfor planområdet. Planen skal vere retningsgjevande, men ingen kommunedelplan. Meir om saka i papirutgåva av Vikebladet Vestposten.