Å arrangere 8. mars går på omgang i Hareid og Ulstein. I år er det ei gruppe kvinner med tilknyting til Kristeleg Folkeparti frå begge kommunane som står bak tilstellinga, som altså blir i nybygget til SUFH. Der er god plass, og vi reknar med at det er mange som har lyst til å sjå kor flott det har blitt på skulen, kommenterer Gry Nordahl. Maritimt Forum Nordvest er ein nettverksorganisasjon med om lag 120 maritime bedrifter, og Rigmor Andersen Eide er dagleg leiar. Ho har vore bystyremedlem og formannskapsmedlem i Ålesund, fylkestingsrepresentant og medlem i kulturutvalet - for Kristeleg Folkeparti. Ho har også ein del styreverv, og er blant anna nestleiar i Fjord 1 - MRF, i Sunnmøre Veginvest, i Amathea og varamedlem til sentralstyret i KrF. Gjennom arbeidet i Internasjonalt Senter i Ålesund har ho vore aktiv i kvinnesaksspørsmål. For meg er kvinnesak ein del av likestillingsarbeidet som både handlar om likestilling mellom kvinne og mann, mellom minoritetar og majoritetar og mellom funksjonshemma og ikkje funksjonshemma, forklarer Rigmor Andersen Eide. Kristeleg Folkeparti-kvinnene som skipar til 8. mars-feiringa har valt mottoet "Våg å vere". I det legg dei at kvinner skal våge å ta på seg oppgåver og ansvar, både politisk og gjennom styreverv. Men også at kvinner skal våge å velje utradisjonelt. Og sjølv om vi våger å gjere ting som mange andre kvinner ikkje torer, skal vi likevel våge å vere oss sjølve som kvinne. Vi skal ikkje prøve å likne på menn.

Utdeling av Kvinneprisen

Under samkoma vil også Kvinneprisen bli delt ut. Tidlegare vinnarar ha vore Eli Sølvi Jønsson, Oddlaug Ulstein, Borgny Solbakken, Diana Moldskred, Signe Bjåstad, Gunn Berit Gjerde og Marie Lovise Widnes. Kven som får årets pris vil gruppa ikkje røpe på førehand. I tillegg til tale og utdeling av Kvinneprisen vil det bli både musikk, song og dans. Blant anna med Ann Kathrin Barstad på saksofon og VokaLisene frå Hareid. Også den lokale amnestygruppa skal i elden. På programmet står også to nye kvinner i Noreg, ei som har budd her ei stund og ei som nyst er komen. Dei skal fortelje om erfaringane sine med å kome til eit nytt land. Det er også lagt opp til ei god matykt. Eit eventuelt overskot av arrangementet skal gå til Krisesenteret i Ålesund.