Bruker pengar på å gjere kyrkja billegare

foto
Lisa Mari Breivik Anderson (Sp) og Steinar Torvik (KrF) støtta soknet. Foto: Ingvild Aursøy Måseide