Hasund oppmodar kommunestyret om å støtte oppropet "Evakuer borna frå Moria"

foto