På seminaret vil Dr. Annelise Chapman og biolog Roger Kvalsund orientere om miljøproblem i samband med ballastvatn. Direktør Terje Gløersen i rederiforbundet vil orientere om status for IMO ratifisering, samt tema relatert til rederiskatten. PG Marine Group vil presentere PG-Hyde Guardian Ballastvanns Rensesystemer Det vil bli invitert til forfriskningar og middag.