Odim LARS er eit automatisert handteringssystem for fjernstyrte undervassfartøy. Dei seks systema som det er inngått kontrakt på skal kunne operere ROV-ar på havdjup ned til 4000 meter. Fem av systema er med A-ramme for å setje ROV-en ut over skipssida, medan eit system er moonpool-basert. Noko som betyr at ROV-en kan bli tatt ned og opp av vatnet på skinner som går gjennom eit hol i skroget på skipet. Med den nye kontrakten har Geo-gruppa tinga totalt 17 automatiserte handteringssystem til fjernstyrte undervassfartøy hos Odim det siste halvanna året. Undervassløysingane er utvikla i tett samarbeid med kunden, og Odim ser på desse kontraktane som ei stor tillitserklæring.