Heile 89,4 prosent av dei som har svart på vekespørsmålet sist veke, "Støttar du planane om rundkøyring i Garneskrysset?", har svart ja. 6 prosent er i mot planane, medan 4,6 prosent stiller seg fullstendig likesæle. I alt er det registrert 603 svar. Og no: Sport. Måndag vart det kjent at trenaren for fotballlandslaget, Åge "Oggy" Hareide har trekt seg. Tykkjer du det var rett av han å gjer det? Avgi ditt svar på vekespørsmålet denne veka.