På grunn av den tragiske husbrannen i Flusund, der mellom andre ei ung jente frå Hareid er sakna, har arrangørane bestemt seg for å avlyse julekonserten i Hareid kyrkje. Konsterten skulle starte kl. 18.00. - Kyrkja vil likevel vere open, fortel ordførar Hans Gisle Holstad i Hareid kommune sitt kriseteam. Holstad fortel at det i kyrkja vil vere høve til samtale, tenning av lys og samvere for alle som ønskjer det. Også Bergsøy blandakor har avlyst sin julekonsert som skulle vere i Herøy kyrkje kl. 17.00 i dag.

Julekonserten som skulle vere i Hareid kyrkje i kveld er avlyst.