9.-11. november.

KFUK-kvinner på Sunnmøre har sidan 1984 arrangert ei årleg samling med vekt på kreativitet og kultur i tillegg til den åndelege dimensjonen. Det er no fast etablert på Sunnmøre folkehøgskule når elevane er ute på langtur. Tema for helga i år er “Det gode liv”. Målet med samlinga er å gje deltakarane inspirasjon, utfordring og oppmuntrin for daglegliv og åndeleg vekst.

Anne Helen Hansen frå Tromsø, utdanna sosionom og lege, og May-Britt Storjord frå Molde, spesialsjukepleiar og Marte Meo-terapeut, skal formidle tankar om kring temaet.

Laurdagen er det også sett av tid til ulike fysiske, kulturelle og skapande aktivitear, festmidag og sosialt samvær. Søndag skal deltakarane feira gudsteneste i lag.