Politikarane vil ha eit ord med i laget når det gjeld plassering av ROP-bustader