I fjor gav teknisk utval Solfrid Alme løyve til å rive bustadhus og uthus i Kyrkjegata 6. Det nye bygget blir eit nytt bygg i Kyrkjegata 6 og endring av bygget i nr 8. Kommuneadministrasjonen legg opp til ei høyringsrunde på saka der fylkeskonservatoren får høve til å uttale seg. Saka skal opp i teknisk utval onsdag 17. januar 2007.