Pendlarar og yrkessjåførar begynner no å misse tolmodet. Å bli ståande i kø på ferjeleiet i opp til 60-70 minutt likar dei ringt. Det har lenge vore kjent at "Melshorn" skulle til reparasjon innan 25. januar, og erstatningsferja "Hamarøy" vart sendt 550 nautiske mil frå Harstad for å gå inn i sambandet Hareid-Sulesund.

Kluss med thrustar

Men så viste det seg at denne ferja stikk for djupt til ferjeleiet på Hareid. At ein thruster på Melshorn rauk tidleg laurdag morgon, klussa det ekstra til for Hurtigruten Group. Vikebladet Vestposten prøvde onsdag å kome i kontakt med leiinga i ferjeselskapet, men kom ikkje igjennom. Men Rune Holstad, kaptein på "Vardehorn" opplyser at han klamrar seg til eit halmstrå om at "Melshorn" kan setjast inn att i sambandet i løpet av torsdag, men mest truleg blir det ikkje før fredag. Melshorn ligg no ved Fiskerstrand Verft og ventar på nye deler frå Finland. Onsdag i middagstida var dei enno ikkje komne, og dei må både setjast inn og testast ut før Melshorn blir sett inn att i trafikk. Etter det lokalavisa har fått opplyst var det tilløp til brann i thrustaren tidleg laurdag morgon og han hadde gått seg temmeleg varm.

"Røsund" frå måndag av

"Hamarøy", som stikk for djupt til kaia på Hareid, er no på veg nordover att. I staden har Hurtigruten Group sendt ferja "Røsund", som til dagleg trafikkerer E6 frå Bogneset i Nordland, sørover til Hareid. Truleg kan ho vere klar til å setjast inn i sambandet Hareid-Sulesund frå komande måndag. Sjølv om Melshorn kanskje kjem til å trafikkere over Sulafjorden nokre dagar i denne veka, må ho frå neste veke av igjen på verkstad. Ferja seglar no på dispensasjon til og med 25. januar. Under samanstøyten med moloen på Hareid i slutten av september i fjor vart huda under skroget skadd, og no skal ho skiftast ut. Førebels går "Vardehorn" trottig åleine i sambandet. Kaptein Rune Holstad opplyser at ferja går med full fart og full ferje heile tida. Det røyner på, vedgår han. Holstad understrekar at både leiinga og ferjemannskapet gjer så godt dei kan, kvar på sine område. Men han kan forstå at dei reisande ikkje er nøgde.

Få ferjer kan leggje til på Hareid

I det Vikebladet Vestposten onsdag skulle til å gå i trykken, fekk vi endeleg kontakt med driftssjef Oddvar Runderein i Hurtigruten Group. Han stadfester at det ikkje kjem noko erstatningsferje før fredag. På spørsmålet frå avisa om ferjeselskapet må betale dagmulkt medan eine ferja glimrar med sitt fråvær, svarer han slik: Akkurat no er det det siste vi tenkjer på. Vi har full fokus på å skaffe ei ferje i sambandet. Han slår fast at selskapet har hatt eit svare strev med å skaffe erstatningsferje, og han opplyser at Fjord 1 MRF har vore svært velvillige. Konkurrenten har i følgje Rundereim gjort alt som står i deira makt for å hjelpe dei ut av knipa. Men det bør vere eit tankekors for ordføraren i Hareid at djupna under ferjeleiet på Hareid er så lita. Det er nesten ingen ferjer i Noregs land som kan anløpe kaia, og det bør kommunen ta opp med Statens vegvesen, kommenterer driftssjefen i Hurtigruten Group.