Nesset understrekar at det ikkje er gjort noko vedtak om å rive Trudvang. Han trur det kan vere sunt med ein diskusjon om framtida til huset, og han stadfester at det under drøftingane om ny rundkøyring og etablering av bensinstasjon i området, har blitt lufta å rive Trudvang. Det er ei stund sidan det har vore god klaring mellom Trudvang og riksvegen, kommenterer han. Nesset er klar over at det er mange som brukar Trudvang, og at kommunen i dag ikkje har noko hus som erstattar aktivitetane som er i Trudvang. Men vi må ta innover oss tilstanden som Trudvang er i. Det siste eg vil er at Trudvang skal bli til forfalls på same måten som bygningane på Alvestadkaia. Men er det ikkje eit spørsmål om kva politikarane er villige til å prioritere? Jau, så klart. Men å bruke pengar på restaurere eit hus som står så kloss inn i riksvegen, og som kanskje snart blir bortregulert, er ikkje så smart. I staden for å restaurere huset, meiner Nesset det kan vere eit alternativ å flytte heile bygningen til ei anna tomt i Hareidsmyrane. Willy Nesset er samd i at Trudvang er eit lokale som eignar seg godt til song, teater og intimkonsertar.