Sosial nedstenging i Noreg etter julehøgtida

foto