Rundt klokka 05.10 søndag morgon fekk politiet telefon frå Gursken frå folk som meinte det var uråd å få sove fordi naboen spelte så høg musikk. Politiet prøvde å ringe den høgspelande naboen, men fekk ikkje svar. Det er ikkje første gong det blir klaga på høg musikk frå bustaden, og ifølgje operasonssentralen til politiet, skal lensmannen i Herøy og Sande med det første ta seg ein prat med den høgtspelande karen i Gursken.