Bakgrunnen for prisauken er den generelle prisutviklinga i kommunen. Det er elles ført dialog med NAV om praktiske løysingar knytt til innføring av depositum for utleigebustader.

Rådmannen rår levekårsutvalet om å godkjenne prisauken. Prisauken skal gjelde frå 1. oktober 2013.

Levekårsutvalet har møte onsdag 4. september.