Etter innspel frå oppsitjarane på Ytre Dimna ønskjer teknisk utval i Ulstein kommune at Namnenemnda tek opp att saka om namn på nytt bustadfelt i Dimna.Oppsitjarane hadde fleire framlegg til andre namn, mellom anna Legehaugen.